X
تبلیغات
رایتل

متره و برآورد ٫ صورت وضعیت ٫ تعدیل و آنالیزبهاء

متره و برآورد ٬صورت وضعیت ، تعدیل ٬ قیمت جدید ٬ آنالیز بهاء و سایر اصول قراردادی و اجرایی٬ ادعا وClaim + تهیه و تدریس و آموزش

مدیریت پروژه و قسمتهای مختلف آن

از مواردی که ما می توانیم در پروژه هایمان مدیریت کنیم : 

۱- یکپارچگی پروژه

۲- محدوده پروژه

۳- زمان پروژه

۴- هزینه پروژه

۵- کیفیت پروژه

۶- منابع انسانی پروژه

۷- ارتباطات پروژه

۸- ریسک پروژه

۹- تدارکات پروژه

۱۰ - ادعاهای پروژه

۱۱- ...

تاریخ ارسال: یکشنبه 29 فروردین 1389 ساعت 15:00 | نویسنده: Jafarzadeh | چاپ مطلب 0 نظر