X
تبلیغات
رایتل

متره و برآورد ٫ صورت وضعیت ٫ تعدیل و آنالیزبهاء

متره و برآورد ٬صورت وضعیت ، تعدیل ٬ قیمت جدید ٬ آنالیز بهاء و سایر اصول قراردادی و اجرایی٬ ادعا وClaim + تهیه و تدریس و آموزش

رزومه

رزومه کاری و آموزشی اینجانب و سر فصل دروس تدریسی به آدرس زیر در فرمت پی دی اف: 

 

http://s1.picofile.com/metror/Resume-ahmadrezaJafarzadeh/resume-1.pdf.html